Privacyreglement

Als begeleider en therapeut heb ik geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik niet met derden communiceer over wat ik in contact met cliënten verneem. Uitzonderingen hierop vormen intervisie en intercollegiaal overleg. Persoonlijke gegevens van cliënten worden hierbij achterwege gelaten.

Sluit dit venster