Familieopstellingen- systemisch werk

Zonder dat we ons dat realiseren, speelt onze familie en haar geschiedenis een cruciale rol bij problemen die we in ons leven tegenkomen. De krachten die diep in het familiesysteem werken, gaan buiten ons bewustzijn om. Problemen kunnen daardoor hardnekkig en onverklaarbaar lijken. In familieopstellingen komen vragen en problemen aan de orde waar we niet goed raad mee weten. Hoe kan ik gelukkig worden? Hoe kan ik met mijn angsten leren omgaan? Waarom gaat het in mijn relatie(s) niet zoals ik wens?

Wat is een familieopstelling?

De familieopstelling is een ruimtelijke voorstelling van jouw familie. Dit gebeurt in een (soms kleine) groep mensen. De vraagsteller kiest uit de deelnemers representanten voor familieleden en stelt die intu´tief op in de ruimte. Na korte tijd krijgen de representanten gevoelens, die overeen blijken te komen met de emoties van degene die wordt vertegenwoordigd. Zo kan een representant plotseling boos of verdrietig worden of op een andere plaats willen staan. Ook kan hij uitspraken doen die tot een helder inzicht leiden. Als iedereen op de juiste plaats staat en het systeem in evenwicht is, neemt de vraagsteller ook zijn plaats in. Omdat we deel uitmaken van een familie- of familie-systeem, wordt deze manier van werken ook wel ôsystemisch werkö genoemd. Wat zich in het familiesysteem afspeelt, kan niet worden bedacht. Het laat zichzelf zien.

Het doel van opstellingen

Het opstellen van je eigen familie geeft meestal een diep inzicht in de manier waarop jij met jouw vragen en problemen verbonden bent met je (voor)ouders. Je ervaart hoe ingrijpende zaken uit hun leven, zoals onverwerkte verliezen, ziekten, onbeantwoorde liefdes of oorlogshistorie, doorwerken in jouw leven. Door het zichtbaar maken van de familie-patronen en door te erkennen dat jij, hoe dan ook, bent verbonden met je familie, ontstaat er ruimte voor acceptatie en verandering. Je ervaart aan den lijve welke verstoringen er in het systeem zijn en je maakt de stappen mee die nodig zijn om de balans te herstellen.

Individuele opstellingen

Naast een familieopstelling in een groep is het ook inzichtgevend verdiepend om een individuele opstelling te doen. Ook in een individuele opstelling is je vraag de leidraad om de verborgen dynamiek in je familiegeschiedenis zichtbaar te maken. Anders dan in een groep werken we dan niet met verschillende representanten, maar alleen met jou en mij. Mijn positie is beurtelings de rol van begeleider en van representant. Wanneer de vraag duidelijk is maken we met behulp van bodemankers (A-4tjers, gekleurde vilten lapjes, houten poppetjes) een opstelling. Meestal geeft dit al veel inzicht in de dynamiek die er op de achtergrond van je vraag speelt.

Gezinsopstelling:

Het is mogelijk om met je huidige gezin een opstelling te doen om te kijken naar wat er speelt en wat iedereen bezig houdt, welke dynamieken er zijn en de problemen die er zijn en hoe die zijn ontstaan. Dat kan op verschillende manieren:

  • Met je gezin in een groep met representanten
  • Alleen met je gezin; we werken dan met bodemankers

Lees ook: familieopstellingen voor kinderen bij scheiding


Familieopstellingen


top

Jeanette Westenberg
Terug naar je eigen kracht

De Hilde 36
9531 MH Borger
06 138 34 925
CONTACT