FAQ Algemeen


Bij welke problemen is een Helende Reis geschikt?

Bij problemen op alle levensgebieden:
lichamelijke en psychische klachten, relatieproblemen, jaloezie, onvrede, stress, eetstoornissen, angsten en fobieŽn, verwerking van traumatische ervaringen.

top

Kan iedereen een Helende Reis doen?

Ja. Je hoeft geen ervaring te hebben met visualisaties of meditaties.

Wat mensen tijdens de Reis beleven is heel verschillend. Sommigen zien duidelijke beelden, anderen hebben een vaag gevoel of vaag weten van bijvoorbeeld de trap of de mentor. Dat heeft te maken met je eigen manier van informatieverwerking en is geen probleem in het proces van de Reis.

top

Begin je meteen aan de Reis?

Nee. We beginnen met een kopje thee en praten over het thema waarop je de Reis wilt doen. Je hebt nog voldoende gelegenheid om even naar het toilet te gaan. Daarna leid ik je rustig de meditatie in.

top

Hoe gaat de Reis in zijn werk?

Via het beeld van een trap met tien treden naar beneden, word je geleid naar 'het licht van je eigen ziel', zoals het genoemd wordt. Daar is een deur en achter die deur stel je je een wijs iemand (een mentor) voor, bij wie je je vertrouwd en veilig voelt. Bij deze mentor staat een voertuig, dat je naar elke plek in je lichaam kan brengen. Samen met je mentor stap je in en de Reis kan beginnen. Onderweg kom je verschillende gevoelens en emoties tegen. Steeds word je uitgenodigd een emotie gewoon te ervaren, waarna de volgende zich aandient, net zo lang tot je bij je 'Bron' aankomt.

Emoties gaan vergezeld van herinneringen. Deze herinneringen spreek je uit bij een denkbeeldig kampvuur. Rond dit kampvuur zijn aanwezig:
De jongere jij uit je herinnering, de persoon of personen die in je herinnering een rol spelen, de huidige jij en je mentor.

Er vindt een gesprek plaats tussen de jongere jij en deze persoon of personen. Wanneer alles is gezegd, stap je met je mentor weer in het voertuig en gaat terug naar de plek waar je bent ingestapt. Je neemt afscheid van je mentor, gaat weer door de deur en de trap op naar boven, waarna het proces zich geheel vanzelf in jou voortzet.

top

Hoelang duurt een reis?

Afhankelijk van welke reis je maakt is de duur 2 tot 4 uur. Dat lijkt lang, maar je tijdsbesef verdwijnt gaandeweg.

top

Is de helende Reis een vorm van hypnose?

Nee. Het is een geleide meditatie. Je bent dus gewoon bij je positieven. Als je mobiele telefoon zou afgaan, zou je gewoon kunnen opnemen.

top

Hoe kan de Reis helend werken?

Uit onderzoek is gebleken dat onderdrukte emoties vervormingen veroorzaken in onze lichaamscellen. Vervormingen die opgeslagen liggen in het geheugen van de cel en doorgegeven worden wanneer de cel zich vernieuwt. Daardoor ontstaan zwakke plekken in het lichaam die op den duur ziekte, ongemak of psychische klachten kunnen veroorzaken. Gebleken is dat het volledig uitpraten van onderdrukte ervaringen en gevoelens én het schenken van vergeving het celgeheugen kan aanzetten tot herstel.

Deze informatie is gebaseerd op onderzoek naar de wisselwerking tussen lichaam en geest door Candace Pert (farmacoloog) en Deepak Chopra (arts).

top

Ik ben bang dat er vreselijke dingen opkomen tijdens een Reis

Deze angst is heel begrijpelijk. Iedereen die een Helende Reis gaat doen, is van te voren in meer of mindere mate bang voor wat er komen gaat. Ik kan je gerust stellen: er gebeurt niets wat je ziel niet aankan.

top

Ik heb moeite met het woord 'vergeven'

Het lijkt alsof je het dan toch goedvindt wat de ander je heeft aangedaan.

 • Vergeven is niet tolereren..
  Het betekent niet dat je verkeerd gedrag door de vingers ziet. Integendeel: vergeven zal je helpen om je grenzen duidelijk te stellen en je behoeften helder te communiceren.
 • Vergeven is niet goedpraten..
  Goedpraten is een subtiele manier van ontkenning. 'Ach, hij heeft een nare jeugd gehad'. Het aandragen van verzachtende omstandigheden voor het gedrag van de ander staat vergeving in de weg.
 • Vergeven doe je niet vanuit superioriteitsgevoel..
  Als je iemand vergeeft vanuit medelijden of omdat je hem dom vindt, verwar je vergeving met arrogantie en veroordeling.
 • Vergeving is niet de lieve vrede bewaren..
  Onenigheden sussen of ruzies de kop indrukken, is niet de weg naar vergeving. Wie niet wil kijken naar wat er onder de oppervlakte borrelt, kan niet beginnen met vergeving.
 • Vergeven is niet vergeten..
  Wat er feitelijk is gebeurd, vergeet je niet. Wel kan je herinnering door een effectief proces van vergeven anders gekleurd zijn. (is dit wat je bedoelt?)
 • Vergeven is niet verzoenen met..
  Ook iemand die overleden is, onbereikbaar of die je niet kent, kun je vergeven. Daadwerkelijke verzoening met iemand kan een mooie uitkomst zijn.
 • Vergeven is wel..
  Jezelf bevrijden van de pijn, de boosheid en de wrok over wat er gebeurd is in het verleden. Vergeven doe je niet voor de ander, maar voor jezelf!

top

En als ik na een Reis nog vragen heb?

Dan kun je me altijd bellen. Ik neem in ieder geval na twee dagen, een week en een maand telefonisch contact met je op, tenzij jij dat niet wilt. Om te horen hoe het met je gaat, vragen te beantwoorden en waar nodig advies te geven. Dit brengt geen extra kosten met zich mee.

top

Ben je na één Helende Reis klaar?

Dat kan, maar hoeft niet. Je kunt ook geleidelijk veranderingen bespeuren. Of merken dat de klacht waarvoor je kwam niet verdwenen is, maar andere klachten, waar je niet zo mee bezig was, wel.

Je ziel beslist wat opgelost wordt. Ik ben alleen de begeleider van dit proces.

top

Hoe meld ik mij aan?

Je maakt telefonisch - tel. 06 138 34 925 - een afspraak. In dit gesprek is alle ruimte om vragen te stellen.

Of stuurt een e-mail.

Soms worden er lezingen georganiseerd over de Journeytherapie - Helende Reis, kijk voor het actuele aanbod bij Activiteiten


Lees ook:


top

Jeanette Westenberg
Terug naar je eigen kracht

De Hilde 36
9531 MH Borger
06 138 34 925
CONTACT