KIES omgangsbegeleiding

Kinderen In Echtscheidings Situaties

Hoe heeft een ouderschapsplan* meer kans van slagen? Bij het opstellen van een ouderschapsplan is het van belang dat de belangrijkste partij, de kinderen, gehoord wordt.

Omgangsbegeleiding is een kortdurend programma voor kinderen en jongeren (6-18 jaar) van wie de ouders aan het scheiden zijn. Onder professionele begeleiding krijgen zij de mogelijkheid om hun vragen, zorgen en wensen ten aanzien van de scheiding en de omgangsregeling te verwoorden en hun emoties te uiten.

Individueel of kinderen uit één gezin

De bijeenkomsten kunnen individueel of met broertjes en zusjes plaatsvinden. Het voordeel van een gezinssessie is dat ieder kind zich kan laten horen en dat zo een optimaal plan uitgedacht kan worden, dat ook afgestemd is op hun wensen en behoeften.

Na de vierde bijeenkomst volgt een gesprek met de ouders. In dit gesprek bespreek ik met de ouders de bevindingen vanuit de omgangsbegeleiding, die de basis kunnen vormen voor het opstellen van de omgangsregeling in het ouderschapsplan.

Deelname aan KIES omgangsbegeleiding biedt

  • kinderen de mogelijkheid om de scheiding beter te verwerken, zodat latere problemen kunnen worden voorkomen
  • ouders inzicht in de wensen van hun kind(eren) ten aanzien van de omgang met de ouders
  • een inhoudelijk goed gefundeerd ouderschapsplan met grotere kans op een werkbare uitvoering

Opbouw

Kennismakingsgesprek van circa 45 minuten met alle betrokkenen.
4 bijeenkomsten van 1 uur voor het kind of de kinderen.
1 bijeenkomst van 1 uur met de ouders ter afronding (evt. met scheidingsmakelaar of advocaat).

KIES omgangsbegeleiding wordt ook o.a. in samenwerking aangeboden met Mediation Borger, Christel Vogelezang.

*Wat is een ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan is, als je kinderen hebt, een verplicht onderdeel van het echtscheidingsconvenant. In het plan staan alle afspraken die jij en je partner hebben gemaakt over jullie kinderen. Het convenant (inclusief ouderschapsplan) wordt door een advocaat ingediend bij de rechtbank. De rechter gaat aan de hand van de inhoud van dit document beslissen of hij de echtscheiding gaat uitspreken.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden

 

top

Jeanette Westenberg
Terug naar je eigen kracht

De Hilde 36
9531 MH Borger
06 138 34 925
CONTACT