Familieopstelling voor kinderen bij scheiding

Een scheiding kan een kind innerlijk verwarren, waardoor er heftige emoties, een negatief zelfbeeld of concentratieproblemen kunnen ontstaan. Ook kunnen gedragsproblemen optreden, zoals driftbuien, ongehoorzaamheid of zich in zichzelf terugtrekken.

Als je als ouders spanningen in de relatie hebt of middenin een scheiding zit, is het niet altijd gemakkelijk om daarbij aandacht voor de kinderen te hebben. Kinderen laten ook niet altijd zien dat ze er last van hebben. Ze houden zich in zo’n periode juist vaak in, omdat ze hun ouders niet willen belasten. Bovendien komt de reactie van een kind op de scheiding vaak veel later.

Mogelijke reacties van het kind op de spanning zijn:

  • Denken dat hij er de oorzaak van is en schuldgevoel daarover
  • Het afleiden van de aandacht door lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak
  • Driftbuien of ruzie over iets anders
  • Zich storten op iets anders (gamen, eten, of juist niet eten)
  • Zich in zichzelf terugtrekken

Systemisch werk

Ik werk met het innerlijk beeld van een kind om te onderzoeken wat de oorzaak is van het gedragsprobleem. Ik werk met knuffels, poppetjes, foto’s, placemats, gekleurde vilten lapjes, om te zoeken naar wat het kind emotioneel belast. Dit innerlijk beeld is vaak ook voor de ouders een toegangspoort tot het gedragsprobleem van hun kind.

Het probleem van het kind staat niet op zichzelf. Ouders en kinderen maken met elkaar deel uit van een “gezins- en familiesysteem”. Daarom wordt deze manier van werken ook wel “systemisch werk” genoemd. Gelukkig nemen ouders vaak ook hun aandeel in het gedragsprobleem van het kind op zich.

Familieopstelling

Soms vraag ik het kind en de ouder(s) om op een plek in mijn praktijkruimte te gaan staan volgens het beeld dat zij van hun situatie hebben. Dit heet een “familie-opstelling”. Deze manier van werken is een aanvulling op het werken met poppetjes, zoals hierboven beschreven, en geeft vaak veel inzicht in de problemen die er zijn en handvatten voor oplossingen.

Voorwaarde is dat je als ouders echt bereid bent om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen aandeel en handelen.

Echt-scheiden

Als je als ouders met elkaar blijft vechten na de scheiding, verergert de innerlijke verwarring van je kind. Dat uit zich in heftigere vormen van gedragsproblemen. Als het jullie lukt om het onopgeloste conflict om te zetten in wederzijds respect vanuit het hart, dan kan er in het kind ook weer rust ontstaan.

 

Logo in steen           

 

top

Jeanette Westenberg
Terug naar je eigen kracht

De Hilde 36
9531 MH Borger
06 138 34 925
CONTACT